• İGA - 3. Havalimanı

  İGA - 3. Havalimanı

  İstanbul 3. Havalimanı

 • İGA - 3. Havalimanı

  İGA - 3. Havalimanı

  İstanbul 3. Havalimanı

 • Tem Otoyolu

  Tem Otoyolu

  Tem Otoyolu - Seyrantepe

DEMET HAZIRLIĞI, ENJEKSİYON VE ELEMANLAR

Öngermeli Ankraj Demeti Hazırlığı
Öncelikle proje doğrultusunda çelik halatlar eşit uzunlukta kesilir. Bu halatların kök kısmı, eşit aralıklarla bir ayırıcı ve bir birleştirici ile sabitlenerek teşkil edilir.
Sonra demetin serbest boyu polietilen boru ile izole edilir. Kök bölgeden serbest bölgeye geçiş zift ile izole edilerek, enjeksiyonun serbest bölgeye geçişi  önlenir.
Ayrıca ankraj demetine boydan boya 1 veya 2 adet enjeksiyon maksatlı polietilen  boru takılır. Bu borulardan biri kök bölgesinde eşit aralıklarla delinerek bantlanır. Bu şekilde öngerme demeti hazırlanmış olur.

Enjeksiyon
Enjeksiyon harcı ile tendon arasındaki yapışma mukavemeti, enjeksiyon içindeki malzemelerin karışım oranına, hazırlanış şekline ve deliğe basılma yöntemine bağlıdır.
Sert ve kayalık zeminlerde yapılan delgilerde, öngerme demeti hazırlandıktan sonra delinen deliğin içine insan gücü ile yerleştirilir.
Daha sonra 1. polietilen boru yardımıyla enjeksiyon tabandan yukarıya doğru doldurulur ve yaklaşık 2 saat sonra 2. polietilen borudan (delikli) patlatma enjeksiyonu yapılır.
Bu ikinci hortum özellikle emniyet amacıyla kullanılır. Killi veya dolgu zeminlerde delik delme işlemi bittikten sonra öngerme demeti deliğe yerleştirilmeden önce,kılavuz boru ile ön enjeksiyon yapılır. Daha sonra ankraj demeti deliğe yerleştirilir.
Çimento şerbetinin yapımında genellikle portland çimentosu kullanılır. Kullanılacak su ise beton karma suyu ile aynı kalitede olmalıdır. Basit olarak tanımlamak gerekirse kullanılacak suyun içilebilecek nitelikte olması gerekir.
Çimento şerbetinin mukavemetini etkileyen en önemli faktör ise suyun çimentoya oranıdır.
En uygun oran 0,42-0,45 arasındadır. Hazırlanan karışıma bazen , genişletici. Geciktirici, hızlandırıcı akışkanlaştırıcı vb. gibi maddeler çimento ağırlığının belli oranında ilave edilebilir.
Sonuç olarak enjeksiyon işleminde çimento şerbeti istenilen evsafta mixerde ve ajitatörde  hazırlandıktan sonra basınçlı pompa yardımıyla delinen deliğe  basılır. Bu hususta deliğin içindeki mevcut suyu enjeksiyon sırasında, deliğin ağzından dışarıya çıkması esastır.

Ankraj Elemanları

 • Tendon malzemesi
 • Yük dağıtma plakası
 • Ankraj kafası
 • Ankraj kamaları(sıkıştırıcı)
 • Ayırıcılar
 • Polietilen Hortum

Tendon malzemesinin çapı ve adedi, yük dağıtım plakasının boyutları,ankraj kafasının çapı ve delik sayısı, ankraj kamalarının sayısı proje doğrultusunda ankraj yüklerine göre hesaplanır.

trenfrdeites