• İGA - 3. Havalimanı

  İGA - 3. Havalimanı

  İstanbul 3. Havalimanı

 • İGA - 3. Havalimanı

  İGA - 3. Havalimanı

  İstanbul 3. Havalimanı

 • Tem Otoyolu

  Tem Otoyolu

  Tem Otoyolu - Seyrantepe

KAZIKLARIN BETONLANMASI VE NUMUNE ALINMASI

KAZIKLARIN BETONLANMASI

Beton, gerekli deney raporlarını ve istenilen zaman, miktar ve süreklilikte hizmet verebilen firmalardan temin edilecektir.

Delme işlemi biter bitmez hemen donatı yerleştirilerek kısa sürede, en geç aynı gün beton dökümüne geçilecektir.

Hemen betonlanmaya imkan bulunmadığı durumlarda geçen süre içinde kazık tabanında bir şişme olur ve donatı kafesini zemin yukarı iterse, donatı çıkarılarak, yeniden delik içi tarama ve kazık içi temizliği yapıldıktan sonra beton dökümü gerçekleştirilecektir. Şişme riski olması halinde tabanın, şişme derinliği kadar fazla delinebilir.

Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben 20cm çapındaki, hunili betonlama borusu servis vinciyle kuyu içine indirilecek ve betonlama, boru yardımıyla yapılarak betonun ayrışması önlenecektir.

Betonlama borusu aşağıdaki şartları sağlayacaktır.

 • Boru çeperleri temiz, eğilme ve burkulmalara dayanabilecek mukavemette olacaktır.
 • Ek yerleri su sızdırmaz olacak ve kalın dişli manşonlar kullanılacaktır.

Betonlama başlamadan önce tremie borusu 1 m kadar kuyu tabanında yukarı çekilecektir.

Betonlama borusu ile çalışmada kuyu başında betonun yüksek slamplı olması (katkılı betonda 16-18 cm değerine sahip) ve prize başlama süresi ise minimum 3 saat olmalıdır).

Betonlama, beton pompası veya doğrudan boşaltma ile sürekli bir şekilde yapılacaktır. Döküm hızı en az 15 m³/saat olacak şekilde deliğe doldurulacaktır. Daha düşük hızlarda dökülen beton boruda birkinti yapacağından beton hızının sabit tutulmasına özen gösterilecektir.

Yeraltı suyunun veya bentonit çözeltisinin betonla karışmasını önlemek için betonlama borusu sürekli ve en az 1 m beton içinde kalacaktır.

Beton kuyu içinde yükseldikçe, betonlama borusu parça parça kısaltılacak ve betonlama işlemi kuyu ağzından temiz beton gelene dek devam ettirilecektir.

Betonlama bittikten sonra, beton taze iken kazık üst kotuna göre tesviye edilecektir.

KAZIKLAR İÇİN KÜP BETON NUMUNELER

Sözleşme veya teknik şartnamede belirtilmemişse numune alma ve deney işlemi TS 3168 EN 1536’ da belirtildiği gibi EN 206’ ya uygun olarak yapılacaktır.

 

KAYITLARIN TUTULMASI VE RAPORLAMA

Fore kazık imalatında beher kazık için TS 3168 Standardı esaslarına uygun aşağıdaki listelenen bilgiler kayda geçirilecektir.
E.No:7FK, FORE KAZIK ŞANTİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORU doldurulacaktır.

1)   Kazık yeri, numarası ve üst kotu,

2)   Kazık foraj derinliği ve taban kotu, kaplama borusu sürüldü ise derinliği,

3)   Delme başlangıç ve bitim zamanı,

4)   Beton başlangıç ve bitim zamanı, beton miktarı,

5)   Kullanılan beton niteliği,

6)   Kullanılan donatının tanımı

7)   Açıklamalar kısmında geçilen zemin tabakaları ve kotları ve varsa diğer özel bilgiler yer alır.

İMALATLARIN KONTROLÜ

İmalatların kalite kontrolü YY.09 “Ölçme ve İmalat Kalite Kontrol İşleri” ne, kullanılan malzemelerin kalite kontrolü ise T06 “Malzeme Kabul Kriterleri” ne uygun olarak yapılacaktır.

trenfrdeites